Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 10/2023

Drodzy Czytelnicy,

Nowy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2022 r." jest już dostępny online. Zawarliśmy w nim dane dotyczące 14 780, udokumentowanych złóż kopalin - m.in. o ich zasobach, stanie zagospodarowania i wielkości wydobycia. Informacje przedstawiliśmy w podziale na poszczególne typy kopalin, a następnie w podziale administracyjnym lub regionalnym. "Bilans..." ma podstawowe znaczenie dla określenia celów i sposobów realizacji polityki surowcowej państwa. Ukazuje się od 70 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 roku.

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz "Bilansu..." (w postaci pliku PDF) udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Życzymy ciekawej lektury!

CZYTAJ WIĘCEJ

BILANS ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN W POLSCE WG STANU NA 31 XII 2022 R.

PIG-PIB PROWADZI PRACE WIERTNICZE W POSZUKIWANIU NAJSTARSZYCH SKAŁ BLOKU GÓRNOŚLĄSKIEGO