Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 11/2023

Drodzy Czytelnicy,

„Ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw” przeszła pełną ścieżkę legislacyjną. 30 dni po jej opublikowaniu wejdą w życie niemal wszystkie zapisy. Postanowienia aktu prawnego mają na celu m.in. lepszą ochronę złóż kopalin, wprowadzają instrumenty prawne związane z transformacją energetyczno-klimatyczną i zmieniają przepisy regulujące działalność państwowej służby geologicznej (psg). Na mocy tej ustawy 1 stycznia 2024 r. zadania państwowej służby hydrogeologicznej zostaną włączone do zadań państwowej służby geologicznej.

Przypominamy, że trwa nabór na pierwszą edycję studiów podyplomowych GEOZAGROŻENIA – wspólnej inicjatywy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Dokumenty można składać do 15 września 2023 r. Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj >>.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w nadchodzących konferencjach organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB:

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!