22.11.2018 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Małki

ZAWIADOMIENIE


W dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Kościerskiej 5 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Małki

"Podatność i ryzyko osuwiskowe w obszarach rzeźby młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie, na terenie Gdyni"

 

PROMOTOR

prof. dr hab. Antoni Wójcik

RECENZENCI

dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. nadzw. PAN

prof. dr hab. Zofia Rączkowska

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).