18.12.2018 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Koźmy

ZAWIADOMIENIE


W dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Skrzatów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jacka Koźmy

ANALIZA EWOLUCJI KRAJOBRAZU POLSKIEJ CZĘŚCI ŁUKU MUŻAKOWA I JEGO WALORYZACJA W ASPEKCIE OCHRONY DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO

 

PROMOTOR

dr hab. Barbara Radwanek – Bąk, prof. nadzw. PIG-PIB

RECENZENCI

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

prof. dr hab. Piotr Migoń

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).