21.11.2019 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kosa

ZAWIADOMIENIE


W dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż.  Jarosława KOSA

STATECZNOŚĆ SKOKÓW OSUWISKOWYCH W OPARCIU O WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-MECHANICZNE SKAŁ I GRUNTÓW ORAZ POMIARY INKLINOMETRYCZNE


PROMOTOR

prof. dr hab. Antoni Wójcik

RECENZENCI

prof. dr hab. inż. Janina Pinińska

dr hab.inż., prof. IBW PAN Lesław Zabuski

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).