20.05.2021 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Sikory

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 maja 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Rafała SIKORY

Temat rozprawy:

ROLA SPĘKAŃ I USKOKÓW W WYKSZTAŁCENIU OSUWISK I ICH SKARP W BESKIDZIE ŚLĄSKIM NA PRZYKŁADZIE REJONU BARANIEJ GÓRY

której transmisja będzie dostępna pod adresem:

https://tiny.pl/rvxr1

PROMOTOR

Prof. dr hab. Antoni Wójcik

RECENZENCI

prof. dr hab. Piotr Migoń

prof. dr hab. Jerzy Żaba

Na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego, w zakładce Rada Naukowa (https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa/doktoraty.html) można zapoznać się z rozprawą doktorską , streszczeniami oraz opiniami recenzentów.

Dokumenty do pobrania