12.10.20121 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Karwackiego

W dniu 12 października 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, budynek C sala numer 15 Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz pod adresem: https://tiny.pl/9rhbf odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Krzysztofa Karwackiego.

Temat rozprawy:

„MODELE CZASOWO-PRZESTRZENNE ROZWOJU OSUWISK PRZY WYKORZYSTANIU METOD FOTOGRAMETRYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OSUWISK)"

Promotor:

prof. dr hab. Antoni Wójcik

Recenzenci:

  • dr hab. Jan Dzierżek dr hab.,
  • inż. Grzegorz Jóźków.

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).