25.10.2021 r. | Obrona rozprawy doktorskiego mgr Anny Gabryś - Godlewskiej

W dniu 25 października 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, budynek A sala Rühlego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz pod adresem:

https://tiny.pl/99g3h

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Gabryś - Godlewskiej

Temat rozprawy:

„ANALIZA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO ZLEWNI KAMIENNEJ"

Promotor:

dr hab. Stanisław Wołkowicz

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski
  • dr hab. Jerzy Cabała

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).