20.04.2016 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Warneckiego

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Sali Obrad Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Marcina Warneckiego

 

Analiza możliwości pozyskiwania pozabilansowych zasobów gazu ziemnego
z nasyconych poziomów solankowych w procesach sekwestracji CO2

 

PROMOTOR

dr hab. inż. Jan Lubaś, prof. nadzw. ING-PIB

 

RECENZENCI

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa

dr hab. inż. Krzysztof Labus, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

 

Panu Marcinowi Warneckiemu został nadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii, zgodnie z Uchwałą Nr 3/IV/2016 Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

pdf Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora mgr Marcinowi Warneckiemu (304 KB)