22.04.2016 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Duszy-Dobek

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali nr 15 (gmach im. J. Morozewicza) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Aleksandry Duszy-Dobek

 

Wpływ aglomeracji Warszawy na stan gleb i osadów wód powierzchniowych parków: Łazienkowskiego, Ujazdowskiego, Agrykola i Morskie Oko

 

PROMOTOR

 dr hab. Anna Pasieczna, prof. nadzw. PIG-PIB

 

RECENZENCI

prof. dr hab. Izabela Bojakowska

prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

 
Pani Aleksandrze Duszy-Dobek został nadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii, zgodnie z Uchwałą Nr 4/IV/2016 Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 28 kwietnia 2016 r.