25.07.2016 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Wołkowicz

 

W dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 15 (gmach im. J. Morozewicza) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Krystyny Wołkowicz

 

Warunki powstania mineralizacji kwarcowej w granitognejsach Wądroża Wielkiego na podstawie badań inkluzji fluidalnych

 

PROMOTOR

dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. nadzw. PIG-PIB

 

RECENZENCI

dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska, prof. nadzw. PIG-PIB

prof. dr hab. Łukasz Karwowski

 

pdf Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Wołkowicz (recenzent: dr hab. Magdalena Sikorska - Jaworowska prof. nadzw. PIG-PIB) (451 KB)

 

pdf Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Wołkowicz (recenzent: prof. dr hab. Łukasz Karwowski) (792 KB)

 

pdf Streszczenie pracy doktorskiej Krystyny Wołkowicz (159 KB)

 

pdf Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora mgr Krystynie Wołkowicz (92 KB)