27.09.2016 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Kwecko

 

W dniu 27 września 2016 r. o godz. 9:30 w sali nr 15 (gmach im. J. Morozewicza) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Pawła Kwecko

 

Pierwiastki ziem rzadkich w korelacji stratygraficznej glin zwałowych zlodowacenia Wisły i Warty

 

PROMOTOR

dr hab. Anna Pasieczna, prof. nadzw. PIG-PIB

 

RECENZENCI

dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw. PIG-PIB

prof. dr hab. Leszek Marks

 

Streszczenie pracy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw. PIG-PIB

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Leszek Marks

 

Panu Pawłowi Kwecko został nadany stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, zgodnie z Uchwałą Nr 2/X/2016 Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 11 października 2016 r.

 

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora