28.11.2016 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Retki

 

W dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 11: 00 w sali nr 15 (gmach im. J. Morozewicza) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Jacka Retki

 

Ocena zmienności geochemicznej pierwiastków ziem rzadkich w iłach serii poznańskiej w aspekcie ich litotypów

 

PROMOTOR

prof. dr hab. Izabella Bojakowska

 

RECENZENCI

prof. dr hab. Ewa Słaby

dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG-PIB

 

pdf Streszczenie rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Jacka Retki (120 KB)

pdf Recenzja rozprawy - prof.dr hab. Ewa Słaby (400 KB)

pdf Recenzja rozprawy - dr hab. Stanisław Wołkowicz prof. PIG-PIB (572 KB)

pdf Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora (111 KB)