19.06.2017 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Rychel

 

W dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 12oo w sali nr 15 (gmach im. J. Morozewicza) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Joanny Rychel

 

Paleogeografia Wzgórz Sokólskich i zachodniej części Wysoczyzny Białostockiej
w młodszym plejstocenie.

 

PROMOTOR

 

Prof. dr hab. Leszek Marks, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

RECENZENCI

 

Dr hab. Małgorzata Pisarska - Jamroży, prof. nadzw. UAM

Dr hab. Jan Dzierżek, UW