• Odmetanowanie

Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi – ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych GZW wraz z odwierceniem otworu badawczego – przedsięwzięcie realizowane ze środków NFOŚiGW w ramach zadań PSG