TEKTONIKA KOLEKTORÓW NAFTOWYCH

Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi badania tektoniczne i geodynamiczne obszarów ropo- i gazonośnych w celu uzyskania ich spójnego modelu genetycznego i przestrzennego.

Do badań tych należą:

 • badania genezy i architektury pułapek strukturalnych
 • badania przestrzeni porowej i szczelinowej kolektorów
 • badania współczesnej geodynamiki złóż węglowodorów

OFERTA

Badania genezy i architektury pułapek strukturalnych:

 • tektoniczna analiza profili sejsmicznych
 • mezo- i mikrostrukturalna analiza rdzenia wiertniczego
 • tektoniczna interpretacja karotaży upadomierza i skanera akustycznego

Badania przestrzeni porowej i szczelinowej kolektorów:

 • określanie geodynamicznego uwarunkowania procesów diagenezy, mineralizacji i dolomityzacji
 • genetyczny i przestrzenny opis systemów spękań i uskoków
 • określanie kierunków anizotropii szczelinowatości kolektora

Badania współczesnej geodynamiki złóż węglowodorów:

 • określanie kierunków współczesnych naprężeń tektonicznych ze struktur zniszczeniowych ścian otworów wiertniczych oraz spękań rdzenia
 • określanie reżimu naprężeń i szacowanie wielkości naprężeń z testów szczelinowania hydraulicznego, mechanicznych właściwości skał i morfologii zniszczeń ścian otworów

Uzyskane wyniki badań tektonicznych i geodynamicznych podlegają INTEGRACJI, która umożliwia:

 • określenie kierunków struktur, których drożność hydrauliczna stymulowana jest polem współczesnych naprężeń tektonicznych
 • wyznaczenie optymalnej trajektorii otworu kierunkowego z punktu widzenia produkcyjności i stabilności wiercenia
 • wyznaczenie kierunków propagacji indukowanych szczelin hydraulicznych
 • oszacowanie stabilności struktur tektonicznych oraz ścian otworów wiertniczych w zmiennych warunkach ciśnienia złożowego

KONTAKT

Warszawa

dr hab. Marek Jarosiński, prof. Instytutu
tel. 22 45 92 554
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kraków

dr Tomasz Malata
Oddział Karpacki w Krakowie
tel. 12 29 01 370
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.