Biogram Zofia Zaruska

Mgr Zofia Zaruska

Zastępca dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości w Warszawie oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. 

W Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB pracuje od 2010 roku. W latach 2010-2016 zajmowała się zarządzaniem umowami realizowanymi przez państwową służbę geologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną. W latach 2016-2017 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Obsługi Badań i Usług Geologicznych w Dziale Zarządzania Umowami PIG-PIB.  W latach 2017-2019 była Zastępcą Kierownika Działu Koordynacji Zadań Państwowej Służby Geologicznej w PIG-PIB.