Rada Konsultacyjna do spraw Programu Wierceń Badawczych Państwowej Służby Geologicznej


W celu realizacji ustawowego zadania państwowej służby geologicznej, jakim jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w marcu 2013 r. dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Jerzy Nawrocki powołał na 6-letnią kadencję Radę Konsultacyjną do spraw Programu Wierceń Badawczych Państwowej Służby Geologicznej.


Zadaniem rady będzie opiniowanie i konsultowanie wniosków państwowej służby geologicznej ws. wierceń badawczych oraz zgłaszanie własnych propozycji wykonywania badań w celu ustalenia budowy geologicznej Polski.

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Adam Gasiński
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Geologiczne)

 

Członkowie

dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. nadzw. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny)

inż. Henryk Biernat (Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol SA)

dr hab.inż. Józef Chowaniec, prof. nadzw. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny)

prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Tomasz Janik (Instytut Geofizyki PAN)

dr hab. Marek Jarosiński, prof. nadzw. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny)

mgr Hubert Kiersnowski (Państwowy Instytut Geologiczny)

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Stanisław Lorenc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Hanna Matyja (Państwowy Instytut Geologiczny)

prof. dr hab. Bronisław A. Matyja (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Marek Narkiewicz (Państwowy Instytut Geologiczny)

prof. dr hab. Tadeusz M. Peryt (Państwowy Instytut Geologiczny)

dr Sylwester Salwa (Państwowy Instytut Geologiczny)

dr hab. Jacek Szczepański (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Joachim Szulc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)