Zasady funkcjonowania i zadania państwowej służby geologicznej

Schemat podziału PSG

Działania zespołu ds. koordynacji zadań państwowej służby geologicznej