Zespół ds. koordynacji zadań państwowej słuzby geologicznej

Działania zespołu ds. koordynacji zadań państwowej służby geologicznej

 

Zakres działania

 1. koordynacja zadań państwowej służby geologicznej w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej oraz we współpracy z kierownikami programów i kierownikami tematów,
 2. sporządzanie rocznych list nowych przedsięwzięć stanowiących zadania państwowej służby geologicznej i krajowego administratora podziemnych składowisk dwutlenku węgla, w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej oraz we współpracy z kierownikami programów i kierownikami tematów,
 3. sporządzanie rocznych planów prac państwowej służby geologicznej, w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej oraz we współpracy z kierownikami programów i kierownikami tematów,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań państwowej służby geologicznej, w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej oraz we współpracy z kierownikami programów i kierownikami tematów,
 5. organizacja kontroli realizacji zadań państwowej służby geologicznej, w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektorem ds. państwowej służby geologicznej oraz we współpracy z kierownikami programów i kierownikami tematów,
 6. koordynacja w zakresie przygotowywania i sprawdzania części merytorycznej wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w zakresie zgodności z zadaniami państwowej służby geologicznej,
 7. przekazywanie zweryfikowanych części merytorycznych wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW do Działu Zarządzania Umowami,
 8. prowadzenie uzgodnień spraw organizacyjnych i merytorycznych związanych z realizacją zadań państwowej służby geologicznej z NFOŚIGW i Ministerstwem Środowiska, w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora Instytutu - dyrektora ds. państwowej służby geologicznej,
 9. koordynacja w zakresie przygotowywania odpowiedzi, sporządzania opinii oraz udzielania informacji związanych z wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej dla konstytucyjnych organów państwa,
 10. przygotowanie materiałów dotyczących zadań państwowej służby geologicznej na stronę internetową we współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. prowadzenia strony internetowej Instytutu,
 11. pozyskiwanie informacji z komórek organizacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego –   Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie spraw wynikających z realizowanych zadań,
 12. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora/Kierownika Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego związanych z wykonywaną pracą oraz wynikających w szczególności z regulaminu organizacyjnego PIG-PIB oraz obowiązujących przepisów prawa, statutu i wewnętrznych aktów prawnych PGI-PIB. 

Kontakt:

dr inż. Anna Kutyła-Olesiuk

tel. (+48) 22 45 92 508

tel. kom. 513 405 250


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.