SUROWCE I ZŁOŻA

Zadania państwowej służby geologicznej mają na celu ustalenie perspektyw występowania, dokumentowania, poszukiwania i magazynowania surowców dla energetyki konwencjonalnej oraz alternatywnych metod ich eksploatacji.