SUROWCE I ZŁOŻA

Prowadzimy badania mające na celu odtworzenie i zabezpieczenie bazy surowcowej kraju oraz monitorowanie gospodarki surowcami dla racjonalnego wykorzystania zasobów kopalin.

Zadania państwowej służby geologicznej mają na celu ustalenie perspektyw występowania, dokumentowania, poszukiwania i magazynowania surowców dla energetyki konwencjonalnej oraz alternatywnych metod ich eksploatacji.