Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o wydłużeniu terminu zakończenia naboru na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Fundusze norweskie i EOG. Aktualnie wnioski można składać do 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 (zmiana z 31 grudnia 2020 r.).

Pojęcie wody leczniczej w sposób formalny pojawiło się w Polsce w 1922 r. wraz z pierwszą ustawą o uzdrowiskach, a sam temat cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem. O potencjale wód leczniczych w Polsce z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Mariuszem Sochą – ekspertem w zakresie wód leczniczych oraz Krystianem Lisiakiem – rzecznikiem prasowym rozmawia Joanna Gulewicz. Wywiad ukazał się 1 grudnia 2020 r. w "Monitorze Rynkowym", dodatku do "Dziennika Gazeta Prawna".

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nominację do tytułu EkoSymbol 2020 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu” za badania w zakresie rozpoznania potencjału energii geotermalnej w Polsce.

Rozwój geotermii w Polsce był tematem konferencji prasowej, która odbyła się 16 września 2020 r. w Ciepłowni Geotermalnej w Mszczonowie z udziałem Ministra Środowiska Michała Wosia, Wiceministra Klimatu Jacka Ozdoby oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG Arkadiusza Sekścińskiego.

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. "Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania" grono ekspertów podsumowało aktualny stan rozwoju geotermii w Polsce.

Państwowa Służba Geologiczna zakończyła realizację zadania, którego głównym celem było opracowanie metodyki oceny opłacalności eksploatacji wód termalnych na Niżu Polskim i w konsekwencji w oparciu o tą metodykę wskazanie lokalizacji, w których budowa ciepłowni geotermalnych wraz z wykorzystaniem kaskadowym będzie przynosiła najlepsze efekty finansowe.

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, jednak ze względu na trwającą pandemię, VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny planowany na 22-25 września 2020 r. w Międzyzdrojach, musiał zostać przesunięty na wrzesień 2021 roku. W zamian za to, 22 września 2020 roku w godzinach 13:00 - 14:30, odbędzie się zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021, w nowoczesnej formie streamingu online. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Na budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 31 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie czekał na wnioski od jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych dotacjami na realizację projektów geotermalnych. Nowy program przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (budżet to 300 mln zł).