Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony wielu inwestorów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. O tym, jak jest ono duże, świadczy między innymi odzew wójtów, burmistrzów i prezydentów na działanie podjęte przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na udostępnieniu opinii na temat wielkości potencjału geotermalnego w poszczególnych gminach.

W przysłowiu twierdzącym, że „dobra woda zdrowia doda” jest wiele prawdy. Świadczy o tym rosnąca popularność kurortów oferujących terapie lecznicze z użyciem wód mineralnych. Polska zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem liczby uzdrowisk, przy czym 2/3 z nich znajduje się w południowej części kraju – w Karpatach, zapadlisku przedkarpackim i w Sudetach. Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2020 r.” spośród udokumentowanych 111 złóż wód leczniczych eksploatowanych było 60, a roczny łączny pobór wody wyniósł prawie 1,8 mln m3. Czy do grona miejscowości, w których ujmuje się wody lecznicze mogą wkrótce dołączyć kolejne? O szansach na zagospodarowanie dotychczas nieużytkowanych i wstępnie rozpoznanych złóż wód leczniczych w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim z Izabellą Gryszkiewicz z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB rozmawia Anna Bagińska, kierownik Biura Promocji i Komunikacji PIG-PIB.

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Dofinansowanie może sięgać nawet 100% wartości projektu. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już bezpłatnie dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 823 numery. 

Poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju - to cele, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy kwotę 229,2 mln zł. Pozwoli to zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a docelowo być może także energii elektrycznej.

Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania, aby wspierać podmioty zainteresowane wykorzystaniem potencjału wód termalnych w Polsce.

Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce oraz rola Państwowej Służby Geologicznej w rozwoju polskiej geotermii to główne zagadnienia 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie skąd było transmitowane online. Udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 300 uczestników.

Zapraszamy do uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym 2020+1, który odbędzie się w dniach 28 – 30 września 2021 r. w formie zdalnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o wydłużeniu terminu zakończenia naboru na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Fundusze norweskie i EOG. Aktualnie wnioski można składać do 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 (zmiana z 31 grudnia 2020 r.).

Pojęcie wody leczniczej w sposób formalny pojawiło się w Polsce w 1922 r. wraz z pierwszą ustawą o uzdrowiskach, a sam temat cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem. O potencjale wód leczniczych w Polsce z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Mariuszem Sochą – ekspertem w zakresie wód leczniczych oraz Krystianem Lisiakiem – rzecznikiem prasowym rozmawia Joanna Gulewicz. Wywiad ukazał się 1 grudnia 2020 r. w "Monitorze Rynkowym", dodatku do "Dziennika Gazeta Prawna".

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nominację do tytułu EkoSymbol 2020 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu” za badania w zakresie rozpoznania potencjału energii geotermalnej w Polsce.

Rozwój geotermii w Polsce był tematem konferencji prasowej, która odbyła się 16 września 2020 r. w Ciepłowni Geotermalnej w Mszczonowie z udziałem Ministra Środowiska Michała Wosia, Wiceministra Klimatu Jacka Ozdoby oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG Arkadiusza Sekścińskiego.

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. "Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania" grono ekspertów podsumowało aktualny stan rozwoju geotermii w Polsce.