Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na dostawę, instalację i uruchomienie chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS) i systemu do ekstrakcji spe, zatężania i derywatyzacji oraz przeszkolenie personelu