Invitation to technical dialogue for the purchase of a seagoing research vessel and geological exploration surveying/research equipment and delivery of shipyard-based overhaul/installation works

Dialog techniczny na zakup pełnomorskiej jednostki badawczej i wyposażenia pomiarowo-badawczego do geologicznych prac poszukiwawczych oraz wykonanie stoczniowych prac remontowo-montażowych