Państwowa służba hydrogeologiczna opracowała i udostępniła poradnik metodyczny pt. "Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – analiza ryzyka i projektowanie. Część 1 – Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych.