Nowe publikacje

W dziale PUBLIKACJE dostępne są dwa nowe artykuły:

Nawrocki J., Bogucki A., Łanczont M., Werner T., Standzikowski K., Pańczyk M., The Hilina Pali palaeomagnetic excursion and possible self-reversal in the loess from western Ukraine (2018), Boreas


Nawrocki J., Gozhik P., Łanczont M., Pąńczyk M., Komar M., Bogucki A., Williams I.S., Czupyt Z., Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine) (2018), Palaeogrography, Palaeoclimatology, Palaeoecology