Konferencja

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST III”.

Dotyczyła ona szeroko rozumianej tematyki procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w strefie kontaktu morza z lądem, ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.

Zespół CMPG zaprezentował referat:
Ł. Jasiński, J. Pacuła, M. Dąbrowski, J. Badura, G. Uścinowicz, T. Szarafin, L. Jurys, J. Frydel, „Modelowanie dynamiki klifów południowego wybrzeża Bałtyku”.

Więcej informacji o konferencji: www.geost3.ug.edu.pl