ShaleMech

Zintegrowane badania geomechaniczne w celu intensyfikacji wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza

Start projektu: 12.2014

Koniec projektu: 11.2017

Finansowanie: Program BlueGas - Polski Gaz Łupkowy realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt SHALEMECH zgłoszony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB (Centrum Modelowania Procesów Geologicznych) i reprezentowanymi ponadto przez Wydział Geologii UW i Instytut Geofizyki PAN, ma na celu jak najszersze rozpoznanie geomechaniki łupków dla wspomagania poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu. W badaniach zintegrowane jest szerokie spektrum metod od laboratoryjnych analiz petrograficznych i mechanicznych, przez profilowanie rdzenia i interpretację karotaży, testów i zabiegów szczelinowania i monitoringu mikrosejsmicznego, po przetwarzanie zdjęć sejsmicznych. Główną metodą syntezy wyników jest numeryczne modelowanie propagowania się fali sprężystej, naprężeń i odkształceń oraz sprzężonych z nimi przepływów. Wypracowujemy nowe metody charakterystyki strukturalnej i geomechanicznej kolektorów łupkowych. Metodami analitycznymi badane są mechaniczne skutki szczelinowania hydraulicznego z wyróżnieniem różnych stylów stymulacji. Wyniki badań w postaci oprogramowania i procedur prowadzenia badań posłużą do optymalizacji orientacji stabilnych poziomych otworów i zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz oceny ich efektywności.

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej: http://shalemech.pgi.gov.pl