Przeliczenie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zasobów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel kamienny, złoża węgla, klasyfikacja zasobów, klasyfikacja międzynarodowa, złoża kopalin, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Tadeusz Smakowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przeliczenie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zasobów