Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:uran, energetyka jądrowa, zasoby uranu, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Stanisław Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Żródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego