Ocena stopnia rozpoznania polskich basenów naftowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
sedymentologia
stratygrafia
tektonika

Słowa kluczowe:ropa, gaz, system naftowy, węglowodory, złoża węglowodorów, basen sedymentacyjny

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Tadeusz Peryt

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ocena stopnia rozpoznania polskich basenów naftowych