Analiza zmian zasobów węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2011

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel kamienny, zasoby, bilans zasobów

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Agnieszka Malon

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego