Badania z zakresu petrologii organiki - współzależności pomiędzy dominującymi typami macerałów, ich zawartością, stopniem dojrzałości a wielkością potencjału genetycznego i rozwojem horyzontów ropotwórczych na podstawie czarnych łupków triasu środkowego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:czarne łupki, trias, petrologia organiki, ropa naftowa, węglowodory, macerały

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Przemysław Karcz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania z zakresu petrologii organiki - współzależności pomiędzy dominującymi typami macerałów, ich zawartością, stopniem dojrzałości a wielkością potencjału genetycznego i rozwojem horyzontów ropotwórczych na podstawie czarnych łupków triasu środkowego