Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych niecki łódzkiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody termalne, niecka łódzka, geochemia wód

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Beata Wiktorowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego