Interpretacja procesów mineralizacyjnych w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej SW Polski na podstawie badań izotopów miedzi

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:miedź, seria miedzionośna, izotopy miedzi, cechsztyn, złoża

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Sławomir Oszczepalski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego