Projekt prac geologicznych dla określenia perspektywicznych rejonów i stref występowania wód termalnych na obszarze Sudetów Środkowych i Wschodnich wraz z blokiem przedsudeckim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody termalne, wody podziemne, zasoby, Sudety Środkowe, Wschodnie, blok przedsudecki

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Janusz Krawczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt prac geologicznych dla określenia perspektywicznych rejonów i stref występowania wód termalnych na obszarze Sudetów Środkowych i Wschodnich wraz z blokiem przedsudeckim