Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia dla projektu przegłębienia lub odwiercenia wierceń rozpoznawczych do spągu permu na obszarze złożowym KGHM

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:perm, cechsztyn, złoża miedzi, Cu, wiercenia rozpoznawcze

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Hubert Kiersnowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia dla projektu przegłębienia lub odwiercenia wierceń rozpoznawczych do spągu permu na obszarze złożowym KGHM