Rozpoznanie i kartograficzny obraz neotektonicznej i współczesnej mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecznej lokalizacji elektrowni jądrowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:neotektonika, ruchy skorupy ziemskiej, energetyka jądrowa, elektorwnia jądrowa, lokalizacja elektrowni jądrowych

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej