Weryfikacja mapy paleogeograficznej dolomitu głównego na obszarze basenu polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
kartografia
paleogeografia

Słowa kluczowe:dolomit główny, basen polski, cechsztyn, Niż Polski, węglowodory, ropa naftowa

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Katarzyna Sobień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego