Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań niekonwencjonalnych węglowodorów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:złoża niekonwencjonalne, shale gas, ropa, gaz ziemny

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Marek Jarosiński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań niekonwencjonalnych węglowodorów