Ocena możliwości występowania cechsztyńskiej mineralizacji Cu-Ag na obszarze województw lubuskiego i wielkopolskiego na podstawie archiwalnych materiałów wiertniczych, w tym wierceń naftowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:Cu, Ag, miedź, srebro, cechsztyn, mineralizacja, województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, archiwalne materiały wiertnicze

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Sławomir Oszczepalski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej