Analiza pirolityczna skał łupkowych wybranego obszaru Pomorza Polski w świetle rozpoznania niekonwencjonalnego potencjału węglowodorowego ordowicko-sylurskiego interwału stratygraficznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:gaz łupkowy, łupki paleozoiczne, dojrzałość termiczna, potencjał węglowodorowy, TOC

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Marta Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego