Analiza możliwości optymalizacji pozyskania surowców krytycznych i deficytowych dla rozwoju gospodarczego kraju z różnych źródeł

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce krytyczne, surowce strategiczne, surowce rzadkie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego