Bilans niekonwencjonalnych zasobów gazu łupkowego na obszarze północnej części kratonu wschodnioeuropejskiego Polski - wypracowanie metodyki szacowania zasobów w oparciu o ilościowe i jakościowe dane węgla organicznego w ordowicko-sylurskim interwale stratygraficznym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:bilans zasobów, gaz łupkowy, TOC, paleozoik, węglowodory

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Przemysław Karcz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego