Dokumentowanie profili geologicznych w odkrywkach prowadzonych w związku z rozbudową infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego w ramach projektu „Gaz-system” na obszarze całej Polski w celu uaktualnienia i weryfikacji Bazy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1,50 000 oraz uzupełnienia stanu rozpoznania przypowierzchniowej budowy geologicznej kraju

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
kartografia

Słowa kluczowe:SMGP, reambulacja, mapa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej