Rozpoznanie mikroskopowe i charakterystyka petrologiczna stałych bituminów rozproszonych w osadach cechsztynu zachodniej Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:cechsztyn, węglowodory, bituminy, analiza mikroskopowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego