Conspan - BlueGas - technologia oczyszczania płynów pozabiegowych po szczelinowaniu hydraulicznym łupków gazonośnych z możliwością ponownego wykorzystania wody i odzyskiem wartościowych metali

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Monika Konieczyńska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju