Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza (ShaleMech).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Marek Jarosiński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt finansowany ze środków programu BlueGas - Polski Gaz Łupkowy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju