Charakterystyka fizykochemiczna i geologiczna żywic kopalnych (w tym bursztynu) na potrzeby określenia autentyczności i miejsca pochodzenia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Przemysław Drzewicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego