Strefowość mineralna w obrębie cechsztyńskiej serii miedzionośnej SW Polski - wskaźnik wyznaczania obszarów perspektywicznych występowania złóż Cu-Ag

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Sławomir Oszczepalski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego